Fietstocht “Van Sante bouwt”

Start Fietstocht “Van Sante bouwt”

Station Zaandam-C.

  1. Gedempte Gracht 46 b, en de Vinkendwarsstraat (werkplaats) het kantooradres.

In 1905 verrasten Teo en S.B. hun vader door het bestaande houten huis af te breken en een geheel nieuw huis te bouwen.  Hierdoor aangezet door hun moeder.

Jacob woonde daar met zijn gezin en later Theo met zijn gezin.

2. Via de Westzijde naar de Wilhelminasluis

Aan de Oostkade het prachtige kantoor van de Electriciteits.mij. gebouwd door Jb. van Sante (1915-1917) 

3. Langs de Prins Hendrikkade naar het Skager Rak. De huisnr 24 – 28b (1911) en 25 – 31 (1917)

Op nr. 27 woonde SB van Sante met zijn gezin – hij was eigenaar van de nr. 25 en 24-26.

Op nr. 31 woonde Th. Van Sante met zijn gezin – hij was eigenaar van de nr. 29 en 28-28b.

4. Wilgenstraat kleuterschool en R.K. (nood)kerk op bovenverdieping (1959)

5. Hier kun je doorrijden naar De Vrede (1917-1918) aan de Sluispolderweg. (neem hiervoor een uur de tijd)

6. Wibautstraat 110 – 276 (1957)

7. Jac. Rekstraat 2 – 16 en 2a – 16a (1957)

8. Jac. Gorisstraat 4 – 38 (1947)

9. Burgm. Van Ordenstraat 26 – 28 (1948)

10. Burgm. Versteegstraat 2 – 22 (1948)

11. A.F.de Savornin Lohmanstraat vanaf de hoek Zuiddijk (Ik krijg het niet bewezen dat het van SB is ?)

12. A.F. de Savorin Lohmanstraat 10 voorheen Bakkerij van de heer v.d. Berg. (1927)

13. Jan Sijbrandsteeg 10, Filmhuis De Fabriek voorheen RK St. Josephschool (1919)

14. Kalverstraatje noordzijde Lagere school gebouw (1902) – RK Kleuterschool Frobelschool (eerst jongensschool, hout 1885 Door zijn vader Jacob van Sante gestart), (zie kozijnen nog steeds mooi)

15. Bloemgracht, RK Meisjesschool – RK ULOschool (1922)

Bloemgracht 58, huis voor dr. Immink (1932)Staat er al niet meer!

16 Gerhardstraat 8 – 10, RK St. Bonifatiusschool (1928), Voorheen de brandweergarage, is nu verbouwd tot Oogkliniek.

17. Gerhardstraat, St. Jans Ziekenhuis, nu woningen (1932) Nee dit is niet van SB alleen aan de Bloemgracht het gesloopte ziekenhuis)

Wel staat hier het torenspitsje op het plein achter de bloemenkiosk welke van het oude St.Jansziekenhuis afkomt !!

18. Pennemes (Spruit/ JAA bergman samenwerking) (1961)

19. Bloemstraat 2 – 84 (1952)

20. Symon Claesstraat 8 – 20 / 15 – 39 (1952)

21. Oostzijde 18 RK St. Joseph Gesticht (klooster) (1907)

22. Oostzijde 28 Huishoudschool Sancta Maria (nu Buitenlands Centrum). Was woonhuis en verbouwd door SB van Sante (1923) en (1928 zoals de gevel er nu bij staat aan de Oostzijde)

23. Oostzijde 74 – 76 winkelwoonhuis

24. Roggeplein RK Ulo Kardinaal de Jonghschool (1958)Inmiddels gesloopt!

25. Belgische straat 53 – 87  (1918)

      verbouwen van Belgischestraat 74 tot winkel (1919) en in 1955 “De Vangrail”

26. Oostzijde 115-117 (1906)

27. LeoXIIIstraat 2 – 34 (1918) en 1 – 13 en 23 – 31 (1919)

28. Dr. Schaepmanstraat 3 – 29 en 14 – 24 (1928)

29. Kon. Williamstraat 21 – 35 en 45 – 51 en 59 (1928)

30. Mgr. Callierstraat 1 – 15 en 2 – 16 (1928)

31. Prof. Struijckenstraat 2 – 16 (1928)

32. Kopermolenstraat 13 – 35 (1924)

33. Herderstraat 8 – 36 (1924)

34. Taanmanstraat 1 – 3 (1924)

35. Vergiliusstraat 25 + 16 eengezinswoningen (1957)

36. Oostzijde 395 (1904)

37. Kievitsweg 33 – 53 (1957)

38. Kalf 100 (1923)

39. Kalf 164 (1932)

naar Zaans Museum over Haaldersbroek

40. Boschjesstraat 103 Koog ad Zaan (1934) Woonhuis voor zijn broer Cees.

41. Bejaardenhuis Saenden met kapel (1957) ism gem.arch.J.A.Bakker / JAA Bergman / JWS van Sante

42. Westzijde 108 Slagerij Willenborg (1927)Links onder aan de gevel een gevelsteen met inscriptie.

43. Botenmakersstraat 106 (1906)

44. Stationsstraat 12 ( 1886) – 33 (1904) – 38 (1891) – 90 en 90b (1899 en 1905) –

Westzijde – Pakhuis Phenix is niet van van Sante (Wel de hoge dakopbouw zijnde een watertoren met mooie versierselen) maar daarnaast rechts pakhuis Zaandam is wel van SB (1912 geheel verbouwd) dan het afgebrande (1954)(lees het boekje van Freek de Jonge) pakhuis Czaar Peter (1912) en Nederland. a.d Oostzijde  te zien vanaf deze kant over het water.

Bouwen voor woningbouwver. Leo XII begint in 1915 met het Smidspad (Jan Bouwmeesterstraat) en de Belgischestraat en Jan Bouwmeesterstraat