achtergrondinformatie

Bij de tentoonstelling in het Zaans Museum in 2012 over het werk van de architect S.B. van Sante konden we lang niet alle informatie kwijt die we inmiddels verzameld hadden. Het idee ontstond om er een boek over te schrijven. Mijn vrouw heeft uiteindelijk besloten het boek zelf te schrijven. Nu na 6 jaar is het klaar voor uitgave. De verwachting is dat het boek wordt uitgegeven in de maand mei 2019.

Architect Simon Bernardus van Sante;
Rooms in ‘rood’ Zaandam

Korte inhoud van het boek:

In 1907 mag hij voor de St. Josephstichting aan de Oostzijde in Zaandam een zusterhuis met kapel tekenen. In 1909 volgt een zusterhuis met school aan de Jisperweg in de Beemster. Het is een uitgelezen ontwerp en nog steeds in gebruik als school. Zijn goede connecties binnen de rooms-katholieke kerk hebben voor veel werk gezorgd. Hij is initiatiefnemer voor het oprichten van ‘Rk. woningbouw vereniging Leo XIII’ te Zaandam en de ‘Rk. woningbouw vereniging St. Joseph’ in Edam. Hij zal in 1915 de eerste woningen laten uitvoeren voor Leo XIII op het Smidspad en de Belgischestraat. Dit waren woningen voor grote katholieke gezinnen. Het is een van de uitbreidingen van Zaandam. Ook de bebouwing van het Skagerrak is het begin van een nieuwe wijk, hier bouwde de firma Van Sante, voor eigen risico, verschillende huizen die Simon tekende. Hij staat tot 1919 op de loonlijst van de aannemerij, terwijl hij reeds lang zelfstandig werkte. De familiebelangen waren duidelijk doorslaggevend. Dat Van Sante veel bouwde voor de katholieken in de Zaanstreek is niet zo verwonderlijk. De verzuiling was groot en men koos toch het liefst een architect met dezelfde achtergrond. Belangrijke katholieke ondernemers zoals de families Blans, Kamphuys en Odijk hebben hem gekozen voor het ontwerpen van hun huizen, fabrieken en pakhuizen. In de Zaanstreek waren deze fabrieken een belangrijke bron van inkomsten. Het zijn altijd in het oog springende gebouwen geweest en er bestaan nog steeds voorbeelden uit deze tijd. Een daarvan is: ‘De Vrede’, een opvallende fabriek aan het Noordzeekanaal. In 1917 bouwt hij voor ‘C. Kamphuys fabrieken’ deze stoommeelfabriek. Het gebouw is net voor het eind van de eerste wereldoorlog klaar om te gaan functioneren, de naam was al eerder gekozen maar bij de ingebruikneming in maart 1919 wel heel toepasselijk.