Welkom op vansante.eu. Deze website is opgezet voor onze familiestamboom, wij hopen er mensen plezier mee te doen.

De familienaam van Sante is vooral te vinden in de Zaanstreek en is dankzij meerdere familieleden in kaart gebracht tot 1664. Genealogie is een leuke maar tijdrovende hobby, zeker als je je beseft dat het bevolkingsregister pas vanaf het jaar 1811 echt helpt. Van veel mensen is ook het beroep opgenomen, van sommigen de wijze van overlijden (bedrijfsongevallen zijn veelal terug te vinden!). Veel details van voor én na de invoering van het bevolkingsregister zijn teruggevonden in kerk archieven. Speciale aandacht gaat naar S.B. van Sante die als architect zeer veel bouwwerken heeft getekend en waarvan er nog velen te bezichtigen zijn in de Zaanstreek én daar buiten. Aan deze man en zijn werken is in 2012 een tentoonstelling gewijd door het Zaans Museum.  Zie het leuke artikel op de Zuidkanter!

Graag tot ziens!